Föräldracafé NPF Jönköping

Vårt föräldracafé är till för föräldrar i familjer där NPF finns hos någon eller några i familjen, eller familjer med liknande utmaningar.

Varje träff utgår från ett specifikt tema och fokus ligger på att hitta en trygg och positiv gemenskap, stötta och utbyta erfarenheter med varandra.

Dag: 29/8, 26/9, 31/10, 28/11

Tid: 17:30-19:30

Plats: Västra storgatan 27C

Anmälan: liselotte.tranell-wendel@jonkoping.se 036-10 29 04

För att vi ska kunna planera träffarna på ett bra sätt, är det önskvärt att du anmäler dig för hela terminen.

Föräldracaféet är ett samarbete mellan Jönköpings kommun, Region Jönköpings län och Attention Jönköping.