Bildskapande samtal för unga vuxna med NPF. Jönköping.

Är du mellan 20-30 år, har fått eller är under utredning för en NPF diagnos och vill träffas i en liten grupp ledd av en lugn och trygg ledare med mycket erfarenhet?

Bildskapande samtal handlar om att under lättsamma former måla på ett givet tema för att sedan samtala om vad som kommit fram i bilderna. Inga bakgrundskunskaper behövs, vi fokuserar på personlig utveckling och kreativitet. Vi träffas sex gånger under hösten. Då vi vill ha en liten grupp är platserna begränsade. Kursen är ett samarbete mellan Studieförbundet Vuxenskolan, Attention Jönköping och Bräcke diakoni. Varmt välkommen!

https://www.sv.se/avdelningar/sv-jonkopings-lan/kurser/bildskapande-for-unga-vuxna-med-npf-27541/

Samtalsgrupp: Att vara vårdnadshavare till barn med NPF. Jönköping.

Välkommen till en samtalsgrupp för dig som har barn med NPF-diagnos som är mellan 4-10 år.
Vi träffas sex gånger under hösten. Vi kommer att beröra ämnen som vardagssituationer, förhållningssätt till våra barn, strukturer och rutiner, skola och vård samt tips och tricks i
vardagen.

Vi kommer även att få besök från specialpedagog, och psykologbesök från Bräcke Diakoni.
Samtalsgruppen är ett samarbete mellan Studieförbundet Vuxenskolan, Autism Sverige, Attention, Jönköpings kommun och Bräcke Diakoni.

https://www.sv.se/avdelningar/sv-jonkopings-lan/kurser/samtalsgrupp-att-vara-vardnadshavare-till-barn-med-npf-27707/

Samtalsgrupp för dig som har barn med misstänkt eller bekräftad NPF-diagnos. Nässjö.

Välkommen till en samtalsgrupp för dig som har barn med misstänkt eller bekräftad NPF-diagnos.
Vi träffas fem gånger under hösten. Vi kommer att beröra ämnen som vardagssituationer,
förhållningssätt till våra barn, strukturer och rutiner, skola och vård samt tips och tricks i
vardagen.

Utifrån era behov och önskemål bjuder vi in gäster för att diskutera vilken hjälp och stöd man kan få. Gruppen är kostnadsfri att delta i och naturligtvis fikar vi tillsammans.

https://www.sv.se/avdelningar/sv-jonkopings-lan/kurser/samtalsgrupp-for-dig-som-har-barn-med-misstankt-eller-bekraftad-npf-diagnos–27761/

Välkommen på föräldracafé i höst !

För föräldrar i familjer med NPF och/eller psykisk ohälsa.

Innehåll:  Vårt föräldracafé har fokus på samtal och
erfarenhetsutbyte. Vi kommer även fika tillsammans.
Det finns också utrymme att önska tema, vi har under våren haft tema som exempelvis svår trots, vara förälder med NPF, konsten att se det som fungerar, att vara förälder till hemmasittare.

Dag:         Vi träffas sista torsdagen varje månad,
                 31/8, 28/9, 26/10, 30/11 -23

Tid:          Vi startarkl. 17:30 med fika avslutar ca 19.30   

Plats:       Västra storgatan 27c (porttelefon föräldrastöd).

Anmälan: Du anmäler dig till Lotta, Rebecca eller Frida.

          liselotte.tranell-wendel@jonkoping.se 036-10 29 04

          rebecca.boson@jonkoping.se 036-10 39 76

           frida.ohgren@jonkoping.se 036-10 60 55

För att vi ska kunna planera träffarna på ett bra sätt, vill vi att du anmäler dig för hela terminen.

Varmt välkommen!

 Attention Jönköping och Föräldrastödet i Jönköpings kommun.