Välkommen till Attention Jönköping

Vi kämpar tillsammans för ett fungerande liv med NPF

NPF-diagnoser

Lär dig mer om NPF-diagnoserna adhd, autismspektrumtillstånd (AST), Tourettes syndrom och språkstörning

Leva med NPF

Läs om hur NPF kan påverka livets alla områden. Få tips och strategier, samt höra andras personliga berättelser.

Stöd oss

Gåvor från omgivningen möjliggör att Attention kan fortsätta sin kamp för att personer med NPF ska få det stöd de behöver.