Höst 2023

2023-09-07 Uppstart: Bildskapande samtal för unga vuxna med NPF-diagnos.

2023-09-07 Uppstart: Samtalsgrupp: Att vara vårdnadshavare till barn med NPF.

2023-08-31 Uppstart: Föräldracafé för föräldrar i familjer med NPF och/eller psykisk ohälsa.

Vintern/ Våren 2023

2023-03-02 Att vara vårdnadshavare till barn med NPF.