Höst 2024

2024-08-29 Uppstart: Föräldracafé NPF Jönköping.

Vår 2024

2024-05-25 Deltar på GO Jönköping.

2024-03-26 Årsmöte. Stråga fritidsgård Gräshagen.

2024-03-07 Föreläsning: Bob Hansson

2024-02-21 Uppstart: Samtalsgrupp för dig som har barn med misstänkt eller bekräftad NPF-diagnos. Nässjö

2024-01-25 Uppstart: Föräldracafé för föräldrar i familjer med NPF. Jönköping

2024-01-11 Uppstart: Bildskapande samtal NPF. Jönköping

2024-01-10 Uppstart: Samtalsgrupp för dig som har barn med misstänkt eller bekräftad NPF-diagnos. Nässjö

Höst 2023

2023-09-07 Uppstart: Bildskapande samtal för unga vuxna med NPF-diagnos.

2023-09-07 Uppstart: Samtalsgrupp: Att vara vårdnadshavare till barn med NPF.

2023-08-31 Uppstart: Föräldracafé för föräldrar i familjer med NPF och/eller psykisk ohälsa.

Vintern/ Våren 2023

2023-03-02 Att vara vårdnadshavare till barn med NPF.